CAPITOLUL 2

Căderea omului

Am văzut că îngerii sfinţi vizitau des grădina şi le dădeau instrucţiuni lui Adam şi Evei cu privire la munca lor, şi de asemenea îi învăţau despre revolta lui Satana şi căderea lui. Îngerii i‑au avertizat cu privire la Satana şi i‑au prevenit să nu se separe unul de altul în lucrul lor pentru că ar fi putut să vină în contact cu acest vrăjmaş căzut. Îngerii le‑au cerut să urmeze îndeaproape îndrumările pe care Dumnezeu li le‑a dat, pentru că doar în ascultare deplină erau în siguranţă. Şi dacă erau ascultători, acest duşman căzut nu putea să aibă nicio putere asupra lor.

Satana şi‑a început lucrarea cu Eva, ca să o conducă la neascultare. Ea a greşit prima dată prin faptul că s‑a îndepărtat de soţul ei, apoi, prin faptul că a zăbovit în apropierea pomului interzis, şi după aceea pentru că a ascultat de vocea ispititorului, şi chiar a cutezat să se îndoiască de ceea ce spusese Dumnezeu: „În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.“ Ea s‑a gândit: „Poate nu este chiar aşa cum a zis Dumnezeu.“ S‑a încumetat să nu asculte. Ea şi‑a întins mâna, a luat un fruct şi a mâncat. Era plăcut de privit şi bun la gust. A fost invidioasă că Dumnezeu le interzisese ceea ce era cu adevărat pentru binele lor. Ea i‑a dat fructul soţului său, prin aceasta ispitindu‑l. İ‑a relatat lui Adam tot ceea ce şarpele spusese şi şi‑a exprimat uimirea că el avea puterea vorbirii.

Am văzut cum tristeţea s‑a aşternut pe faţa lui Adam. Părea înfricoşat şi uimit. O luptă părea că se dă în mintea lui. A simţit că acesta era sigur vrăjmaşul despre care fuseseră avertizaţi, şi că soţia sa trebuia să moară. Trebuia să fie despărţiţi. İubirea lui pentru Eva era mare, şi în descurajare deplină s‑a hotărât să împărtăşească soarta ei. A apucat fructul şi l‑a mâncat repede. Atunci Satana a tresăltat de bucurie. El se răzvrătise în cer şi avusese simpatizanţi care îl iubeau şi l‑au urmat în răzvrătirea lui. El căzuse şi îi făcuse şi pe alţii să cadă împreună cu el. Şi acum o ispitise pe femeie să se îndoiască de Dumnezeu, să aibă întrebări referitoare la înţelepciunea Lui şi să caute să pătrundă planurile Sale atotînţelepte. Satana ştia că femeia nu va cădea singură. Adam, prin dragostea lui pentru Eva, nu a ascultat porunca lui Dumnezeu şi a căzut cu ea.

Vestea despre căderea omului s‑a răspândit în întreg cerul. Orice harpă a amuţit. Îngerii şi‑au luat coroanele de pe cap de tristeţe. Tot cerul era în agitaţie. A fost ţinut sfat pentru a se decide ce trebuie să se facă cu perechea vinovată. Îngerii se temeau că ei îşi vor întinde mâna şi vor mânca din pomul vieţii şi vor fi păcătoşi nemuritori. Dar Dumnezeu a spus că îi va alunga din grădină pe cei care încălcaseră legea. Îngeri au fost trimişi imediat să păzească drumul spre pomul vieţii. Fusese planul calculat al lui Satana ca Adam şi Eva să nu asculte de Dumnezeu, să‑şi atragă privirea Sa dezaprobatoare, şi apoi să‑i conducă să ia din pomul vieţii astfel încât să trăiască veşnic în păcat şi neascultare, şi astfel păcatul să fie făcut nepieritor. Dar îngeri sfinţi au fost trimişi să‑i izgonească din grădină, în timp ce o altă companie de îngeri a fost însărcinată să păzească drumul spre pomul vieţii. Fiecare dintre aceşti îngeri puternici părea să aibă în mâna lui dreaptă ceva care semăna cu o sabie strălucitoare.

Atunci Satana a triumfat. Şi pe alţii îi făcuse să sufere prin căderea lui. El fusese alungat din cer, iar ei din Paradis.

Vezi Geneza 2,15‑17; Geneza 3,1‑6; Geneza 3,22‑24

Mergi la Capitolul 3 - Planul de Mântuire
Înapoi sus
Mergi înapoi la Cuprins