CAPITOLUL 29

O platformă stabilă

Am văzut un grup care stătea bine protejat şi neclintit, şi care nu le arunca nicio privire celor care voiau să zdruncine credinţa întemeiată a grupului. Dumnezeu S‑a uitat asupra lor cu aprobare. Mi‑au fost arătate trei trepte – una, două şi trei – prima, a doua şi a treia solie a îngerilor. Îngerul a spus: „Vai de cel care va muta vreo cărămidă sau va clinti vreun cui din aceste solii. Înţelegerea adevărată a acestor solii este de o importanţă vitală. Destinul sufletelor depinde de felul în care ele sunt primite.“ Am fost dusă iarăşi de‑a lungul acestor solii, şi am văzut cât de scump dobândise poporul lui Dumnezeu experienţa sa. Fusese obţinută prin multă suferinţă şi luptă grea. Pas cu pas Dumnezeu i‑a dus mai departe, până ce i‑a aşezat pe o platformă solidă, de neclintit. Apoi am văzut persoane apropiindu‑se de platformă, şi înainte să păşească pe ea, ei au examinat fundaţia. Unii au păşit imediat cu bucurie pe ea. Alţii au început să găsească greşeli în punerea fundaţiei platformei. Ei doreau să se facă îmbunătăţiri, şi atunci platforma ar fi fost mai desăvârşită şi lumea mai fericită. Unii au coborât de pe platformă şi au examinat‑o, apoi au găsit greşeli în ea declarând că era pusă greşit. Am văzut că aproape toţi stăteau neclintiţi pe platformă, şi îi îndemnau pe alţii care coborâseră să înceteze nemulţumirile, fiindcă Dumnezeu era meşterul constructor şi ei luptau împotriva Lui. Ei le‑au descris lucrarea minunată a lui Dumnezeu, care îi condusese la platforma stabilă, şi în unire aproape toţi şi‑au ridicat ochii spre cer şi cu glas tare İ‑au dat slavă lui Dumnezeu. Aceasta i‑a mişcat pe unii din cei care protestaseră şi părăsiseră platforma, şi cu o privire umilă ei au păşit din nou pe ea.

Atenţia mi‑a fost îndreptată înapoi spre vestirea primei veniri a lui Hristos. İoan a fost trimis în duhul şi puterea lui İlie pentru a pregăti calea pentru venirea lui İsus. Cei care au respins mărturia lui İoan nu au avut folos din învăţăturile lui İsus. Împotrivirea lor faţă de vestirea primei Sale veniri, i‑a aşezat acolo unde nu puteau primi cu uşurinţă cea mai puternică dovadă că El era Mesia. Satana i‑a condus pe cei care au respins solia lui İoan să meargă şi mai departe, şi să‑L respingă pe İsus şi să‑L răstignească. Făcând acest lucru, ei s‑au aşezat acolo unde nu puteau să primească binecuvântarea în ziua Cincizecimii, care i‑ar fi învăţat calea spre Sanctuarul ceresc. Ruperea perdelei templului a arătat că jertfele şi rânduielile iudaice nu vor mai fi primite. Marea Jertfă fusese adusă şi fusese acceptată, şi Duhul Sfânt care a coborât în ziua Cincizecimii a purtat mintea ucenicilor de la Sanctuarul de pe pământ la cel ceresc, unde İsus intrase prin Propriul Său sânge, şi a revărsat asupra ucenicilor Săi foloasele ispăşirii Sale. İudeii au fost lăsaţi în amăgire deplină şi întuneric complet. Ei au pierdut toată lumina pe care ar fi putut‑o avea despre Planul de Mântuire, şi continuau să se încreadă în jertfele şi darurile lor fără folos. Ei nu puteau să aibă folos de pe urma mijlocirii lui Hristos în Locul Sfânt. Sanctuarul ceresc luase locul celui de pe pământ, totuşi ei nu aveau cunoştinţă despre calea spre cel ceresc.

Mulţi privesc cu oroare la calea urmată de iudei faţă de İsus în a‑L respinge şi răstigni. Şi când citesc relatarea despre maltratarea Sa ruşinoasă, ei gândesc că‑L iubesc pe Hristos, şi că nu L‑ar fi tăgăduit ca Petru, sau că nu L‑ar fi răstignit ca iudeii. Dar Dumnezeu care a văzut pretinsa lor simpatie arătată faţă de Fiul Lui, i‑a testat şi a pus la încercare acea dragoste pe care ei o pretindeau faţă de İsus.

Tot cerul a urmărit cu cel mai profund interes primirea soliei. Dar mulţi care pretind că‑L iubesc pe İsus, şi care au vărsat lacrimi atunci când au citit relatarea despre cruce, în loc să primească solia cu bucurie, sunt întărâtaţi de mânie şi iau în râs vestea cea bună despre venirea lui İsus, şi o declară ca fiind amăgire. Ei nu au avut părtăşie cu cei care iubeau apariţia Sa, ci i‑au urât şi i‑au dat afară din biserici. Cei care au respins prima solie nu au putut să beneficieze de a doua, şi nu au avut niciun folos la strigătul de la miezul nopţii, care trebuia să‑i pregătească să intre împreună cu İsus prin credinţă în Locul Preasfânt al Sanctuarului ceresc. Şi prin respingerea celor două solii anterioare, ei nu pot să vadă nicio lumină în solia celui de‑al treilea înger, care arată calea spre Locul Preasfânt. Am văzut că aşa cum iudeii L‑au răstignit pe İsus, bisericile cu numele răstigniseră aceste solii, şi prin aceasta ei nu au cunoştinţă despre mişcarea care s‑a făcut în cer, sau despre calea spre Locul Preasfânt, şi ei nu pot să beneficieze de mijlocirea lui İsus acolo. Precum iudeii care îşi aduceau jertfele fără folos, ei îşi înalţă rugăciunile fără folos spre încăperea pe care İsus a părăsit‑o, şi Satana, mulţumit de amăgirea pretinşilor urmaşi ai lui Hristos, îi strânge în laţul său, şi îşi ia un caracter religios, şi conduce spre sine mintea acestor pretinşi creştini şi face cu puterea lui semne şi minuni mincinoase. Pe unii îi amăgeşte într‑un fel, iar pe alţii într‑altul. El are pregătite amăgiri diferite pentru a influenţa minţi diferite. Unii se uită cu oroare asupra unei amăgiri, în timp ce acceptă cu uşurinţă alta. Satana îi amăgeşte pe unii cu spiritism. El vine şi ca un înger de lumină şi îşi revarsă influenţa pe pământ. Am văzut reforme false pretutindeni. Bisericile erau încântate şi gândeau că Dumnezeu lucra într‑un mod minunat pentru ele, când de fapt era un alt duh. Acest lucru se va stinge, lăsând lumea şi biserica într‑o stare mai rea decât înainte.

Am văzut că Dumnezeu avea copii sinceri printre adventiştii cu numele şi bisericile căzute, şi pastori şi oameni încă vor fi chemaţi afară din aceste biserici, înainte ca plăgile să fie revărsate, şi ei vor îmbrăţişa cu bucurie adevărul. Satana ştie aceasta, şi înaintea marii strigări a celui de‑al treilea înger el produce o emoţie în aceste grupări religioase, ca cei care au respins adevărul să creadă că Dumnezeu este cu ei. El speră să‑i amăgească pe cei sinceri şi să‑i facă să creadă că Dumnezeu încă lucrează pentru biserici. Dar lumina va străluci şi toţi cei sinceri vor părăsi bisericile căzute şi vor lua poziţie alături de rămăşiţă.

Vezi Apocalipsa 14,6‑12; Luca 1,13‑17; Matei 3; 11,12‑14; Marcu 9,11‑13; Fapte 2; Matei 24,24; 2 Corinteni 11,13‑15; 2 Tesaloniceni 2,7‑12; Apocalipsa 16

Mergi la Capitolul 30 - Spiritismul
Înapoi sus
Mergi înapoi la Cuprins