CAPITOLUL 30

Spiritismul

Am văzut amăgirea ciocăniturilor. Satana are putere să facă să apară înaintea noastră chipuri care pretind a fi rudele şi prietenii noştri care acum dorm în İsus. Va fi făcut să apară ca şi când ar fi prezenţi, cuvintele pe care le rosteau când erau aici, cu care noi eram familiari, vor fi spuse, şi acelaşi ton al vocii pe care ei îl aveau atunci când trăiau, va ajunge la ureche. Toate acestea sunt pentru a amăgi lumea, şi a prinde oamenii în capcana de a crede această amăgire.

Am văzut că sfinţii trebuie să aibă o înţelegere deplină a adevărului prezent, pe care ei vor avea să‑l susţină din Scripturi. Ei trebuie să înţeleagă starea morţilor; pentru că duhurile demonilor vor mai apărea înaintea lor pretinzând a fi prieteni iubiţi şi rude, care le vor vesti învăţături nebiblice. Vor face tot ce le stă în putere pentru a trezi simpatie, şi vor face minuni înaintea lor pentru a confirma ceea ce afirmă. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit pentru a rezista acestor duhuri cu adevărul Bibliei că morţii nu ştiu nimic şi că ele sunt duhuri de demoni.

Am văzut că noi trebuie să examinăm bine temelia speranţei noastre, pentru că va trebui să arătăm motivul ei din Scripturi; pentru că vom vedea această amăgire răspândindu‑se, şi va trebui să ne luptăm cu ea faţă în faţă. Şi dacă nu suntem pregătiţi, vom fi prinşi în capcană şi biruiţi. Dar dacă noi facem ceea ce putem din partea noastră pentru a fi pregătiţi pentru lupta care ne stă chiar înainte, Dumnezeu Îşi va face partea Lui şi braţul Său atotputernic ne va proteja. El mai degrabă va trimite pe toţi îngerii din slavă pentru a face un gard viu protector în jurul sufletelor credincioase decât să fie amăgite şi ademenite de minunile mincinoase ale lui Satana.

Am văzut repeziciunea cu care această amăgire se răspândea. Mi‑a fost arătat un tren mergând cu viteza fulgerului. Îngerul mi‑a spus să mă uit cu atenţie. Mi‑am aţintit ochii asupra trenului. Părea că întreaga lume era în el. Apoi el mi‑a arătat conductorul, care arăta ca o persoană impunătoare şi chipeşă pe care toţi călătorii o admirau şi o stimau. Am fost nedumerită şi l‑am întrebat pe îngerul meu însoţitor cine era. El mi‑a spus: „Este Satana. El este conductorul sub forma unui înger de lumină. El a luat lumea în robie. Oamenii au fost lăsaţi în seama unor amăgiri puternice, să creadă o minciună ca să fie osândiţi. Agentul său, cel mai înalt în grad după el, este mecanicul, şi alţi agenţi de‑ai lui sunt folosiţi în diferite funcţii după cum are el nevoie de ei, şi toţi merg cu viteza fulgerului spre pierzare.“ Am întrebat îngerul dacă nu mai rămăsese nimeni. El mi‑a zis să mă uit în direcţia opusă, şi am văzut un grup mic mergând pe o cărare îngustă. Toţi păreau să fie strâns uniţi şi legaţi împreună prin adevăr.

Acest grup mic părea ros de griji ca şi când trecuse prin încercări şi lupte grele. Şi părea ca şi cum soarele tocmai apăruse de după nori şi le lumina feţele, şi îi făcea să arate victorioşi, ca şi când biruinţele lor erau aproape câştigate.

Am văzut că Domnul dăduse lumii ocazia să descopere capcana. Acest singur lucru era o dovadă suficientă pentru creştini chiar dacă nu ar fi fost alta: nu se face nicio deosebire între cei preţioşi şi cei răi.

Thomans Paine, al cărui trup s‑a prefăcut în ţărână, şi care o să fie chemat afară la sfârşitul celor 1.000 de ani, la cea de‑a doua înviere, pentru a‑şi primi răsplata şi a îndura moartea a doua, este arătat de Satana ca fiind în cer şi ca fiind foarte înălţat acolo. Satana s‑a folosit de el pe pământ atât de mult timp cât a putut, iar acum el continuă aceeaşi lucrare prin pretenţiile că Thomas Paine ar fi atât de înălţat şi onorat; şi aşa cum el a învăţat pe pământ, Satana face să pară că el învaţă în cer. Şi unii de pe pământ care se uitaseră cu oroare la viaţa şi moartea lui şi la învăţăturile lui stricate pe când trăia, acum se lasă să fie învăţaţi de cel care a fost unul dintre cei mai răi şi mai stricaţi oameni; unul care L‑a dispreţuit pe Dumnezeu şi Legea Sa.

Cel care este tatăl minciunii orbeşte şi amăgeşte lumea trimiţându‑şi îngerii să vorbească ca şi cum ar fi apostolii, şi să facă să pară că ei contrazic ceea ce au scris când au fost pe pământ, şi care a fost dictat de Duhul Sfânt. Aceşti îngeri mincinoşi îi fac pe apostoli să‑şi strice propriile învăţături şi să le declare falsificate. Procedând astfel, el poate să‑i arunce pe pretinşii creştini care au numele că trăiesc dar sunt morţi, şi întreaga lume, în nesiguranţă în ceea ce priveşte Cuvântul lui Dumnezeu; pentru că acesta îi stă în cale şi este în stare să‑i zădărnicească planurile. De aceea el îi face să se îndoiască de originea divină a Bibliei, şi apoi îl prezintă pe necredinciosul Thomas Paine ca şi când ar fi fost dus la cer atunci când a murit, şi împreună cu sfinţii apostoli pe care i‑a urât când era pe pământ este unit şi pare să înveţe lumea.

Satana dă fiecăruia dintre îngerii săi rolul lui de jucat. El le ordonă să fie vicleni, îndemânatici şi perfizi. El îi instruieşte pe unii dintre ei să joace rolul apostolilor şi să vorbească ca şi cum ar fi ei, în timp ce alţii trebuie să joace rolul de necredincioşi şi oameni răi care au murit blestemându‑L pe Dumnezeu dar acum par a fi foarte religioşi. Nu se face nicio diferenţă între cei mai sfinţi apostoli şi cei mai răi necredincioşi. Ambele grupuri sunt făcute să pară că învaţă pe oameni acelaşi lucru. Nu contează pe cine Satana îl face să vorbească, atâta timp cât scopul său este împlinit. El a fost atât de strâns legat de Paine pe pământ, şi atât de mult l‑a ajutat încât este un lucru simplu pentru el să cunoască cuvintele exacte pe care el le folosea, şi scrisul de mână exact al unuia dintre copiii lui devotaţi care i‑a slujit cu atâta credinţă, şi i‑a îndeplinit scopurile atât de bine. Satana i‑a dictat multe dintre scrierile lui şi este un lucru simplu pentru el să‑şi dicteze acum ideile prin îngerii lui, şi să facă acest lucru să apară că vine de la Thomas Paine, care a fost slujitorul său devotat atunci când trăia. Dar aceasta este capodopera lui Satana. Toate aceste învăţături pretinse ca fiind de la apostoli, de la sfinţi şi de la oameni răi care au murit, vin direct de la maiestatea lui satanică.

Aceasta ar trebui să fie de ajuns pentru a da la o parte vălul de pe orice minte şi să descopere tuturor lucrările întunecate şi tainice ale lui Satana: că el are pe unul pe care l‑a iubit atât de mult, şi care L‑a urât pe Dumnezeu atât de perfect, cu apostolii sfinţi şi îngerii în slavă. El spune practic lumii şi necredincioşilor: „Nu contează cât sunteţi de răi; nu contează dacă credeţi în Dumnezeu sau în Biblie ori nu credeţi; trăiţi cum vă place, cerul este căminul vostru.“ Căci toţi ştiu că dacă Thomas Paine este în cer, şi este aşa de înălţat, ei vor ajunge cu siguranţă acolo. Acest lucru este atât de bătător la ochi încât toţi îl pot vedea dacă vor. Satana face acum prin indivizi ca Thomas Paine ceea ce a încercat să facă încă de la căderea sa. Prin puterea lui şi minunile sale mincinoase el distruge temelia speranţei creştinilor şi acoperă soarele lor care are menirea să‑i lumineze pe calea îngustă spre cer. El face lumea să creadă că Biblia nu este mai bună decât o carte de poveşti, neinspirată, în timp ce oferă altceva care să‑i ia locul, şi anume manifestări spiritiste!

Aici este un canal pe deplin devotat lui, sub controlul său, şi el poate să facă lumea să creadă ceea ce vrea el. Cartea care are să‑l judece pe el şi pe urmaşii lui, el o pune în spate în umbră, exact acolo unde o vrea. Pe Mântuitorul lumii el Îl face să fie nu mai mult decât un simplu om; şi precum străjerii romani care păzeau mormântul lui İsus au răspândit relatarea falsă şi mincinoasă pe care preoţii cei mai de seamă şi bătrânii le‑au pus‑o pe buze, tot aşa sărmanii urmaşi înşelaţi ai acestor pretinse manifestări spirituale, vor repeta şi încerca să facă să pară că nu este nimic miraculos în legătură cu naşterea, moartea şi învierea Mântuitorului nostru. Şi ei Îl pun pe İsus împreună cu Biblia în spate în umbră, acolo unde ei Îl vor, şi apoi fac lumea să se uite la ei şi la semnele şi minunile lor mincinoase, pe care le declară că întrec cu mult lucrările lui Hristos. Astfel lumea este prinsă în laţ, şi este adormită într‑un sentiment de siguranţă, ca să nu‑şi descopere amăgirea îngrozitoare până când ultimele şapte plăgi sunt revărsate. Satana râde când îşi vede planul reuşind atât de bine şi că întreaga lume este prinsă în laţ.

Vezi 1 Samuel 28,3‑14; Eclesiastul 9,5.6.10; Psalm 146,3.4; İov 7,9.10; 2 Tesaloniceni 2,8‑12; Matei 7,13.14; İoan 8,44; 2 Timotei 3,16.17; 2 Petru 1,20.21; Psalmul 119,105; Apocalipsa 13,3‑14; Apocalipsa 16

Mergi la Capitolul 31 - Lăcomia
Înapoi sus
Mergi înapoi la Cuprins