İntroducere

Ellen White a primit viziunea despre Marea luptă în primăvara anului 1858 în Lovett’s Grove, Ohio, S.U.A. Ea scrie despre acest eveniment: „În această viziune de la Lovett’s Grove, s-a repetat cea mai mare parte a temei Marii lupte pe care o văzusem cu zece ani înainte, şi mi s-a arătat că trebuia să o scriu, că voi avea de luptat cu puterile întunericului, pentru că Satana va face eforturi puternice pentru a mă împiedica, dar îngerii lui Dumnezeu nu mă vor părăsi în această luptă, şi că trebuia să mă încred în Dumnezeu.“ („Daruri spirituale“, vol. II, pg. 270) Două zile mai târziu, Satana a încercat să o omoare pentru a o împiedica să prezinte altora ceea ce îi fusese arătat. Însă, susţinută de Dumnezeu în îndeplinirea lucrării încredinţate ei, a scris o descriere a scenelor care-i fuseseră prezentate, astfel că în vara anului 1858 a fost publicată de James White cartea „Marea luptă dintre Hristos şi îngerii Săi şi Satana şi îngerii lui“. Unele porţiuni, fuseseră deja publicate în broşura „Un cuvânt către turma mică“ (1847) şi în primele ei două cărţi „Experienţe creştine şi viziuni“ (1851) şi „Supliment“ (1854).

În această carte, Ellen White foloseşte foarte des expresii precum „Domnul mi-a arătat...“, „Mi-a fost arătat...“, „Am văzut...“, „Apoi am auzit...“, „Atenţia mi-a fost îndreptată spre...“, „Un înger mi-a cerut să privesc cu atenţie...“, „Am întrebat...“, „Îngerul care mă însoţea mi-a spus...“, „Apoi am fost dusă în timpul când...“, „Am fost dusă mai departe...“, „Am fost dusă înapoi...“. Arthur White, nepotul sorei White, scrie într-unul din articolele sale că acestea sunt expresii care fac clară sursa informaţiei pe care autoarea o prezintă, şi cum informaţia a ajuns la ea. Aceste expresii sunt indicii pentru viziuni scenice, sora White fiind purtată înapoi sau înainte de-a lungul istoriei, pentru a vedea anumite evenimente, fiind însoţită de un înger care o ajuta să înţeleagă ceea ce vedea. (Vezi „Adventist Review“, 12 iulie 1979, pg. 4-7.)

Mai târziu sora White a dezvoltat această temă a „Marii lupte“, fiind publicate alte ediţii: „Marea luptă dintre Hristos şi Satana, de la distrugerea İerusalimului până la sfârşitul luptei“ (1884), „Marea luptă între Hristos şi Satana, în decursul erei creştine“ (1888) şi „Marea luptă dintre Hristos şi Satana“ (1911). Ediţia din 1911 este mai bine cunoscută în România sub numele de „Tragedia veacurilor“. De asemenea au fost scrise alte patru cărţi care împreună cu „Tragedia veacurilor“ fac parte din ciclul Conflictul veacurilor, fiecare dintre ele prezentând în detaliu diferite perioade istorice: „Patriarhi şi profeţi“, „Profeţi şi regi“, „Hristos, Lumina lumii“ („Dorinţa veacurilor“) şi „İstoria faptelor apostolilor“. Aşa cum s-a amintit, cartea de faţă a fost publicată pentru prima dată în anul 1858 cu titlul „Marea luptă dintre Hristos şi îngerii Săi şi Satana şi îngerii lui“, fiind în prezent mai bine cunoscută sub titlul „Daruri spirituale“, volumul I (“Spiritual Gifts”, Volume 1).

Este bine să avem această carte aşa cum a apărut ea prima dată şi purtând titlul originar, fiindcă este important să conştientizăm faptul că ne aflăm în mijlocul unui conflict cosmic, şi că prin alegerile noastre zilnice ne aflăm în una din cele două tabere aflate în această luptă. Este important pentru fiecare dintre cei care fac parte din Biserica ce Îl aşteaptă pe Mântuitorul ei să revină, să ştie că va trece prin vremea strâmtorării, dar că biruinţa a fost deja câştigată la cruce. Satana nu mai poate lupta în mod direct împotriva Domnului İsus, dar îşi continuă lupta îndreptându-se „ca un leu care răcneşte” împotriva urmaşilor Săi. Însă atâta timp cât rămânem ancoraţi de Stânca Mântuirii noastre, vom ieşi şi noi biruitori! Cartea a fost scrisă într-un limbaj simplu astfel încât poate fi înţeleasă atât de cei învăţaţi cât şi de cei mai puţin învăţaţi, de cei tineri cât şi de cei în vârstă. Ea ne prezintă originea păcatului, minunatul Plan de Mântuire, originea şi istoria mişcării advente, evenimentele care ne stau în faţă şi finalul acestei lupte cosmice.


Mergi înapoi la Cuprins
Înapoi sus
Înapoi la www.earlysda.com