Rozdział 14

Nawrócenie Saula

Gdy Saul wyjeżdżał do Damaszku z listami upoważniającymi go do chwytania mężczyzn i kobiet głoszących Jezusa i przyprowadzania ich związanych do Jerozolimy, otaczali go rozradowani źli aniołowie. Lecz gdy podróżował, nagle zaświeciła wokól niego światłość z nieba, powodująca ucieczkę złych aniołów, powodując że Saul upadł szybko na ziemię. Usłyszał głos mówiący, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Saul zapytał, Kto jesteś, Panie? A Pan odpowiedział, Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz; trudno ci będzie wierzgać przeciwko ościeniowi. Drżący i zdumiony Saul rzekł, Panie, czego żądasz ode mnie? A Pan rzekł, Powstań i udaj się do miasta, a tam bedzie ci powiedziane, co musisz czynić.

Mężowie, którzy z nim byli, stanęli oniemiali, słysząc głos, lecz nie widząc człowieka. Gdy światłość znikła, a Saul podniósł się z ziemi i otworzył oczy, nie widział człowieka. Chwała światła nieba oślepiła go. Poprowadzili go za rękę i zaprowadzili do Damaszku, gdzie trzy dni nie widział, nie jadł i nie pił. Wtedy Pan posłał swego anioła do pewnego męża, którego Saul miał nadzieję pochwycić, objawiając mu w widzeniu, że ma iść na ulicę zwaną Prostą, i zapytać w domu Judy o kogoś zwanego Saulem z Tarsu; ten modlił się i zobaczył w widzeniu męża, zwanego Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby mógł otrzymać wzrok.

Ananiasz, obawiając się, że w tej sprawie jest błąd, zaczął opowiadać Panu to, co słyszał o Saulu. Lecz Pan rzekł do Ananiasza, Idź, albowiem on jest naczyniem wybranym dla mnie, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i dzieci Izraela. Ja bowiem pokażę mu, jak wielkie rzeczy musi wycierpieć dla sprawy imienia mego. Ananiasz zastosował się do wskazówek Pana i wszedł do domu, położył na niego ręce, mówiąc, Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze jak szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym.

Saul natychmiast otrzymał wzrok, powstał i był zanurzony. Potem głosił Chrystusa w synagogach, że jest Synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się i pytali, Czy to nie ten, co niszczył w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia tego? i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów. Lecz Saul wzrastał coraz bardziej w siłę i wprawiał w zakłopotanie Żydów. Ponownie znaleźli się w kłopotach. Saul opowiadał swe doświadczenie w mocy Ducha. Wszyscy znali fakt sprzeciwu Saula wobec Jezusa i jego gorliwość w polowaniu i wydawaniu na śmierć wszystkich, którzy wierzyli w jego imię. Jego cudowne nawrócenie przekonało wielu, że Jezus był Synem Boga. Saul opowiadał swoje doświadczenie, że gdy prześladował na śmierć, wiążąc i umieszczając w więzieniu tak mężczyzn, jak i kobiety, gdy podróżował do Damaszku, nagle wielkie światło z nieba go oświetliło i objawił mu się Jezus, pouczając go, że jest Synem Boga. Gdy Saul odważnie głosił Jezusa, wywierał potężny wpływ na niego. Miał poznanie pism i po nawróceniu, boskie światło świeciło na proroctwa dotyczące Jezusa, co uczyniło go zdolnym do jasnego i odważnego wyjaśniania prawdy oraz korygowania jakichkolwiek wypaczeń pism. Gdy spoczywał na nim Duch Boga, mógł prowadzić swych słuchaczy w jasny i przekonywujący sposób przez proroctwa, do czasu pierwszego przyjścia Chrystusa i pokazać im, że wypełniły się pisma, odnoszące się do cierpień Chrystusa, śmierci i zmartwychwstania.

Kierują do Dzieje Apostolskie rozdział 9


Udają się 15. Żydzi Postanawiają Zabić Pawła
Szczyt strony
Zawartość
Udają się www.earlysda.com