Wielki Bój
pomiędzy
Chrystusem i jego Aniołami,
a
Szatanem i jego Aniołami

___________     
Ellen G. White

Battle Creek, Michigan
Wydawany przez James White
1858

Prawda na czas obecny
2002

color line

Zawartość

Tytuł oryginału: The Great Controversy, Between Christ And His Angels, And Satan and His Angels (1858)

Wszystkie pozycje z serii Prawda na czas obecny są autentycznymi oryginałami dzieł Ducha Proroctwa, przedrukowanymi z pierwotnych faksymili, bez zmian dokonanych przez inne osoby.

Wielki Bój 1858 to pierwsza, autentyczna i jedyna w 100% napisana osobiście przez E.G.White, wersja tego wielkiego proroczego dzieła. Po raz pierwszy ukazana czytelnikowi polskiemu jako Dary Ducha w pozycji Wczesne Pisma. Obecnie przetłumaczona i wydrukowana z zachowaniem całkowitej wierności oryginałowi.

Biblia powołuje się przy końcu każdego rozdziału były nie w oryginale.

© Copyright 2002. Możliwość kopiowania.


Udają się 1. Upadek Szatana
Szczyt strony
Udają się www.earlysda.com