Rozdział 2

Upadek Człowieka

Widziałam że święci aniołowie często odwiedzali ogród i pouczali Adama i Ewę, odnośnie ich zajęć, a także powiadomili ich o buncie i upadku Szatana. Aniołowie ostrzegali ich przed Szatanem i polecili im, by w czasie pracy nie odłączali się od siebie, gdyż mogli się narazić na zetknięcie z tym upadłym wrogiem. Aniołowie gorąco zalecali im ścisłe stosowanie się do wskazań, których udzielił im Bóg, bowiem jedynie przez doskonałe posłuszeństwo byli bezpieczni. A jeśli byli posłuszni, ten upadły wróg nie będzie miał nad nimi żadnej władzy.

Szatan rozpoczął swoje dzieło od Ewy, namawiając ją do nieposłuszeństwa. Pierwszym jej błędem było to, że oddaliła się od męża, następnie, że przybliżyła się do zakazanego drzewa, a potem, że słuchała głosu kusiciela, a nawet ośmieliła się wątpić w to, co powiedział Bóg: bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Pomyślała sobie, iż może nie jest tak jak Pan powiedział. Ośmieliła się być nieposłuszna. Wyciagnęła swą rękę, zerwała owoc i zjadła. Owoc ten był miły na wejrzeniu i przyjemny w smaku. Była zazdrosna, że Bóg zakazał im tego, co naprawdę było dobre dla nich. Opowiedziała Adamowi wszystko, co powiedział jej wąż, dziwiąc się przy tym, że posiadał on dar mowy.

Widziałam, że głęboki smutek pojawił się na twarzy Adama. Przeląkł się i zdziwił. Wydawało się, że w jego umyśle toczyła się walka. Odczuł pewność, że był to wróg, przed którym byli ostrzegani i że jego żona będzie musiała umrzeć. Będą musieli się rozstać. Jego miłość do Ewy była silna. W pełni zniechęcony, postanowił podzielić jej los. Wziął owoc i szybko go zjadł. Wtedy Szatan tryumfował. On zbuntował się w niebie i miał zwolenników, którzy go miłowali i podążali za nim w buncie. On upadł i spowodował że inni upadli z nim. A obecnie skusił niewiastę, żeby nie wierzyła Bogu i żeby zapragnęła wglądnąć w jego mądrość oraz dążyć by przeniknąć jego wszechmądre plany. Szatan wiedział, że kobieta nie upadnie sama. Adam przez swą miłość do Ewy, był nieposłuszny przykazaniu Boga i upadł wraz z nią.

Wiadomość o upadku człowieka rozeszła się po niebie. Zamilkły wszystkie harfy. Zasmuceni aniołowie zdjęli korony ze swych głów. Całe niebo zostało poruszone. Odbyła się narada, by zadecydować, co uczynić z parą winnych. Aniołowie obawiali się, że wyciągną oni ręce i zjedzą z drzewa żywota, i staną się nieśmiertelnymi grzesznikami. Lecz Bóg powiedział, że wypędzi przestępców z ogrodu. Natychmiast polecono aniołom strzec drogi do drzewa żywota. To był wystudiowany plan Szatana aby Adam i Ewa byli nieposłuszni Bogu, otrzymując jego niezadowolenie, a następnie gdy zjedzą z drzewa żywota, będą mogli już na wieki żyć w grzechu i nieposłuszeństwie i w ten sposób grzech zostanie unieśmiertelniony. Jednak posłano świętych aniołów by wypędzili ich z ogrodu, a innej grupie aniołów polecono żeby strzegli dostępu do drzewa żywota. Każdy z tych potężnych aniołów miał w swojej prawej ręce coś, co było podobne do błyszczącego miecza.

Wtedy Szatan zatriumfował. Przez swój upadek przysporzył cierpień innym. On został wydalony z nieba, a oni z Raju.

Kierują do Księga Rodzaju rozdział 3


Udają się 3. Plan Zbawienia
Szczyt strony
Zawartość
Udają się www.earlysda.com