Rozdział 34

Głośny Zew

Widziałam, jak aniołowie śpieszyli do i z nieba. Zstępowali na ziemię i znów wstępowali do nieba, przygotowując się na spełnienie niezwykle ważnego wydarzenia. Nastepnie zobaczyłam innego potężnego anioła, któremu polecono zstąpić na ziemię i złączyć swój głos z trzecim aniołem i dodać jego poselstwu mocy i siły. Aniołowi udzielono wielkiej mocy i chwały, a gdy zstąpił, ziemia została oświecona jego chwałą. Światłość która szła przed i po tym aniele, przenikała wszystko, gdy potężnie wołał, silnym głosem, Upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów, i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego! Poselstwo o upadku Babilonu, tak jak je dał drugi anioł, jest znowu dane, z dodatkiem o zepsuciach, które od roku 1844 weszły do zborów. Dzieło tego anioła przychodzi we właściwym czasie i łączy się w ostatnie, wielkie dzieło poselstwa trzeciego anioła, gdy rozwija się w głośny zew. A lud Boga jest wszędzie przygotowany do ostania się w godzinie pokuszenia, z którą wkrótce się spotka. Widziałam wielkie światło spoczywające na nich i złączyli się w poselstwie, aby nieustraszenie głosić z wielką mocą poselstwo trzeciego anioła.

Posłano aniołów, aby wsparli potężnego anioła z nieba i usłyszałam głosy, które wydawały się wszędzie przenikać, Wyjdź z niego, ludu mój, abyś nie był uczestnikiem jego grzechów i abyś nie otrzymał jego plag; gdyż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. To poselstwo wydawało się być dodatkiem do trzeciego poselstwa i złączyło się z nim tak, jak zew o północy dołączył do poselstwa drugiego anioła w 1844 roku. Chwała Boga spoczywała na cierpliwych, oczekujących świętych, a oni nieustraszenie dali ostatnie, uroczyste ostrzeżenie, ogłaszając upadek Babilonu, oraz wzywając lud Boży, aby z niego wyszedł; aby mógł uniknąć jego straszliwego przeznaczenia.

Światło wylane na oczekujących, przenikało wszędzie i ci, którzy w zborach mieli jakiekolwiek światło, nie słyszeli i nie odrzucili trzech poselstw, odpowiedzieli na wezwanie i opuszczali upadłe zbory. Wielu doszło do wieku odpowiedzialności, odkąd te poselstwa były dane i światło świeciło na nich, a oni mieli przywilej wybrania życia lub śmierci. Niektórzy wybierali życie i zajmowali miejsce z tymi którzy oczekiwali Pana i zachowywali wszystkie jego przykazania. Trzecie poselstwo miało do wykonania swoje zadanie; przez nie wszyscy musieli zostać wypróbowani, a cenne dusze miały być wywołane z religijnych ciał. Zmuszająca moc poruszała uczciwych, gdy objawienie się mocy Boga trzymało w strachu i powstrzymywało krewnych i przyjaciół, tak że nie mieli odwagi ani siły do powstrzymania tych, którzy odczuwali na sobie dzieło Ducha Boga. Ostatnie wezwanie jest niesione nawet do biednych niewolników i pobożni pośród nich, z pokornymi wypowiedziami, wylali swe pieśni krańcowej radości na widok szczęśliwego uwolnienia, a ich właściciele nie mogli powstrzymać ich; gdyż strach i zdumienie zachowywały ich w milczeniu. Dokonuje się potężnych cudów, uzdrawia chorych, a znaki i cuda podążają za wierzącymi. Bóg jest w tym dziele, a każdy święty, nie obawiając się następstw, podążał za przekonaniami swego sumienia, jednocząc się z tymi, którzy zachowują wszystkie przykazania Boga i z mocą głosił poselstwo trzeciego anioła. Widziałam, że trzecie poselstwo skończy się z moca i siłą, daleko przekraczającą zew o północy.

Słudzy Boga, obdarzeni mocą z wysokości, z rozjaśnionymi obliczami, świecąc świętym poświęceniem, szli naprzód, wypełniając swe dzieło i głosząc poselstwo z nieba. Dusze, które rozproszone były po wszystkich ciałach religijnych, odpowiedziały na wezwanie i cenni śpiesznie opuścili potępione kościoły, tak jak Lot pośpiesznie opuścił Sodomę przed jej zniszczeniem. Lud Boży został dostosowany i wzmocniony wspaniałą chwałą, która w bogatej obfitości spoczęła na nich, przygotowując go do wytrwania w godzinie pokuszenia. Wszędzie słyszałam mnóstwo głosów, mówiących, Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa.

Kierują do Rodzaju rozdiał 19; Apokalipsa 14:12, 18:2-5


Udają się 35. Trzecie Poselstwo Zakończone
Szczyt strony
Zawartość
Udają się www.earlysda.com