Rozdział 41

Druga Śmierć

Szatan rzuca się w środek i próbuje pobudzić tłum do działania. Ale ogień od Boga z nieba, spada na nich i wielcy, potężni, szlachetni, biedni i nędzni, wszyscy razem zostają pochłonięci. Widziałam, że niektórzy zostali zniszczeni szybko, inni dłużej cierpieli. Zostali ukarani według uczynków dokonanych w ciele. Niektórzy byli trawieni wiele dni i tak długo, dopóki najmniejsza cząstka nie została pochłonięta, mieli poczucie cierpienia. Anioł rzekł, Robak ich nie zginie, ogień ich nie zgaśnie, dopóki tli się w nich ostatnia cząstka, która może być strawiona.

Szatan i jego aniołowie długo cierpieli. Szatan nie tylko poniósł ciężar i karę swych własnych grzechów, ale i grzechy wszystkich odkupionych zastępów zostały nałożone na niego; musiał również cierpieć za zniszczenie dusz, które spowodował. Potem ujrzałam, że Szatan i cały bezbożny zastęp został pochłonięty i sprawiedliwość Boga została zaspokojona; a wszyscy odkupieni święci powiedzieli donośnym głosem, Amen!

Anioł powiedział, Szatan jest korzeniem, jego dzieci gałęziami. Teraz korzeń i gałąź są pochłonięci. Umarli wieczną śmiercią. Nigdy nie zmartwychwstaną a Bóg będzie miał czysty wszechświat. Patrzyłam potem i widziałam ogień, który pochłonął bezbożnych, jak spalił nieczystości i oczyścił ziemię. Znowu popatrzyłam i zobaczyłam oczyszczoną ziemię. Nie było jakiegokolwiek śladu przekleństwa. Popękana, nierówna powierzchnia ziemi teraz wyglądała jak równa, rozległa równina. Cały wszechświat Boży był czysty, a wielki bój na zawsze zakończony. Gdziekolwiek spojrzeliśmy, wszystko na czym spoczął wzrok, było piękne i święte. Cały zastęp odkupionych, starzy i młodzi, wielcy i mali, złożyli swe błyszczące korony u stóp Odkupiciela i w uwielbieniu upadli przed nim, oddając cześć temu, który żyje na wieki wieczne. Piękna Nowa Ziemia, z całą jej chwałą, stała się wiecznym dziedzictwem świętych. Królestwo i panowanie, wielkość królestwa pod całym niebem dane zostały świętym Najwyższego na wieki wieczne.

Kierują do Księga Izajasza 66:24; Księga Daniela 7:26-27; Apokalipsa 20:9-15, 21:1, 22:3


Szczyt strony
Zawartość
Udają się www.earlysda.com